Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος:

Καλλέργης Εμμανουήλ

Μέλη:

Αεράκης Ιωάννης

Δραμουντάνη Μαρία

Κονιός Δημήτριος

Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία

Ξυλούρης Γεώργιος

Πασπαράκης Δημήτριος

Σκουλάς Ιωάννης

Σμπώκος Βασίλειος

Σουλτάτος Ζαχαρίας

Χαιρέτης Αναστάσιος

Κεφαλογιάννης Σωκράτης

Κοντογιάννης Εμμανουήλ

Μανουράς Μιχαήλ

Σπαχής Οδυσσεύς  

Φασουλάς Βασίλειος

Χαιρέτης Εμμανουήλ

Ρούλιος Αντώνιος

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΡΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΜΑΙΡΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΜΑΙΡΗ