Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων 06/10/2019

 

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 06η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μιχαήλ Ανδ. Δραμουντάνης

 

Αναλυτική Πρόσκληση