Υπεγράφη η σύμβαση έργων για την αποκατάσταση του Τουριστικού Περιπτέρου Ιδαίου Άντρου

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση & εξοπλισμός Τουριστικού Περιπτέρου Ιδαίου Άντρου & η Διαμόρφωση του ως κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών», το οποίο βρίσκεται στο οροπέδιο της Νίδας του Δήμου Ανωγείων. Ο προϋπολογισμό μελέτης του έργου ανέρχεται σε 1.120.000€.