10/2/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Κάλυψη αναγκών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Ανωγείων»

 

 

 

Δείτε αναλυτικά την πλήρη πρόσκληση παρακάτω:

Πρόσκληση