3/6/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Παροχή υπηρεσιών για την τακτοποίηση δημοτικών κτισμάτων Δήμου Ανωγείων"

 

Δείτε αναλυτικά παρακάτω την πρόσκληση :

Πρόσκληση