9/2/2016 Διακήρυξη Διαγωνισμού: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016-2017 για το Δήμο Ανωγείων και για τα νομικά του πρόσωπα

 

 

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο link που ακολουθεί:

Διακήρυξη