Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσιών "Για την κάλυψη αναγκών της εύρυθμης και άρτιας λειτουργίας του ταχυδιυλιστηρίου, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Ανωγείων".

 

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει οτι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση  "Παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της εύρυθμης και άρτιας λειτουργίας του ταχυδιυλιστηρίου, της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου Ανωγείων". Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (20.600,00 € ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (3.852,03€).

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

Εμμανουήλ Νικ. Καλλέργης

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την πρόσκληση:

Πρόσκληση