«Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η  του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Τελευταία Νέα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

 (241)
Logo (201)
 (122)
 (123)
 (141)
 (41)
 (101)
 (61)