ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

O Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της επισκευής και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Ανωγείων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (12.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 23%  (2.337,39€).

Τελευταία Νέα

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

 (241)
Logo (201)
 (122)
 (123)
 (141)
 (41)
 (101)
 (61)